HTCinside


Бързо ръководство за разработка на приложения чрез изображения на контейнери

Разработването на приложения и софтуер включва много процеси. За да могат компании като вашата да останат подходящи, конкурентоспособни и мащабни,нужди за развитиеда бъдат рационализирани. Ето защо DevOps е толкова важен в днешната забързана дигитална бизнес среда.

Когато става въпрос за разработване на по-силна стратегия DevOps в рамките на пространството за разработка на приложения, използването на изображения на контейнери е задължително. Например Docker и регистърът на контейнерите от JFrog придобиха популярност сред разработчиците и инженерите. Това се дължи главно на разнообразието от ползи за разработване на приложения за изображения на контейнери.

Трябва да научите повече за изображенията на контейнери и как те опростяват разработването на приложения за вашата компания? Или как да използвате изображения на контейнери за максимална ефективност във вашата среда за разработка? Следното може да се окаже полезно.

Как точно изображенията на контейнерите работят с разработката на приложения?

Изображенията на контейнери, използвани за разработване на приложения, могат да помогнат на разработчиците да постигнат редица предимства, като преносимост, сигурност, автоматизация и др. Но за да бъде успешна разработката на приложения за изображения на контейнери, разработчиците трябва да следват няколко насоки.

Например, екипът на DevOps трябва да гарантира, че е създаден нов контейнер, кодът е променен за приложението, изискванията на кодовата база са изпълнени и изображението на контейнера се съхранява в регистър на контейнера.

Когато се внедряват нови версии на изображение, трябва да се създадат и разположат и нови изображения на контейнери. И се съхранява в частен регистър, за да се гарантира, че всички предимства се използват за проекта за разработка на приложения.Това създаде преминаване от непрекъсната интеграция (CI) към непрекъсната доставка (CD). „Сега не става въпрос само за извършване на CI, а за CD (непрекъснато доставяне); организациите инвестират своето време и усилия, за да разберат повече за автоматизирането на техния цялостен процес на разработка на софтуер“, според статия на DZone.

Автоматизацията, тестването, архитектурата на микросервизите и други са част от новите DevOps, особено в областта на внедряването на приложения. Изображенията на контейнери играят роля в това, което прави разбирането от решаващо значение за компаниите и специалистите по разработка.

Изображенията на контейнери стават основен фокус за екипите на DevOps

Използването на изображения на контейнери може да улесни разработката и внедряването за екипите на DevOps. Това е така, защото изображенията на контейнери оказват влияние върху операциите, тъй като ефективността се постига на множество нива. И рентабилността на използването на контейнери е трудно да се пренебрегне за компаниите.

Изграждането на контейнери е процес, който трябва да знаете, за да извлечете максимална ефективност от процесите. Например промените в чертежа налагат изграждането на контейнер отново. Когато е направено правилно, кодът и другите ключови компоненти на приложението ще бъдат изпратени правилно в средата за разработка. Улесняване на внедряването също.

Това прави използването на предимствата на скриптовете и автоматизацията абсолютно важно, когато става въпрос за изображения на контейнери. Екипите на DevOps трябва да са на върха на това. Внедряването е важна стъпка, понякога по-важна от развитието.

Когато внедрявате изображение на контейнер, трябва да бъде дефиниран клъстерът на контейнера, към който се разполагат изображенията. Тук споменатият по-рано контейнерен оркестратор идва на помощ. Това може да бъде сложен процес, като е важно да се вземат предвид следните правила:

  • Инстанции на контейнери
  • Обем на контейнерите
  • Управлението на ресурсите на място
  • Жизненият цикъл на клъстерните възли
  • Съвместимост с други контейнери

Ако имате експертен оркестратор на контейнери във вашия екип за DevOps, който знае как да се справи със сложността на внедряването, процесите ще вървят много по-бързо. Всъщност много експерти ще гарантират, че процесите, които могат да бъдат автоматизирани, когато става въпрос за внедряване на приложения, ще бъдат автоматизирани. Това гарантира ефективно и ефикасно внедряване на софтуер.

Наличието на екип от професионални DevOps също може да помогне за идентифициране на задачи и инструкции за внедряване, които помагат на процесите да протичат гладко. Например Дженкинс в контейнерните изображения на Docker може да бъде по-ефективен при работа в CI/CD среди в множество софтуерни проекти.

„Екипната структура, която улеснява сътрудничеството и видимостта между екипите Dev и Ops, както и инструментите, които автоматизират процесите, са отличителните белези на идеалния жизнен цикъл на DevOps“, каза Криси Бюканън от GitLab. „Имайте предвид, че добрите DevOpsнеозначава, че всеки върши работата на всеки.“

Приключване на разработването на приложения чрез изображения на контейнери

Ползите от използването на изображения на контейнери за разработка на приложения са доста ясни за екипите на DevOps. Синергизирането на DevOps е важно и екипът, който разполагате, може да подобри използването на контейнери на множество нива.

Иновациите и инструментите, достъпни за професионалистите, са мястото, където скалируемостта живее. Наличието на правилния екип с достъп до правилните инструменти може да окаже голямо влияние върху вашето конкурентно предимство и цялостен успех. Независимо от индустрията, в която се намирате. Използвате ли контейнери във вашата среда за разработка и внедряване?